ห้องแอร์ ไม่มีระเบียง (Air conditioner room with double bed no balcony)


เตียงคู่,      

  • ราคา 550 บาท   (ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน)    
  • ราคา 600 บาท   (ช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน) 
  •    Price  550 Baht  (May - September)
  •    Price  650 Baht  (October - April)