ห้องพัดลม (fan room with single bed And balcony)


เตียงเดี่ยว,      

มีระเบียง,   

  • ราคา 350 บาท   (ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน)    
  • ราคา 450 บาท   (ช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน)
  •    Price  350 Baht  (May - September)
  •    Price  450 Baht  (October - April)