ห้องแอร์ มีระเบียง (Air conditioner room with double bed and balcony)


เตียงเดี่ยว,  

  • ราคา 600 บาท   (ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน)  
  • ราคา 650 บาท   (ช่วงเดือน ตุลาคม - เมษายน) 
  •    Price  600 Baht  (May - September)
  •    Price  650 Baht  (October - April)